Skutečný příbeh podnikatele působícího v Indii

 

 

Začal jsem podnikat v Indii v roce 2012 a za těch 7 let jsme nabrali množství zkušenosti. Nyní náš podnik v Indii vede můj syn Jan. Naše pobočka zaměstnává již 10 lidi a rosteme. Nyní se nám na tomto trhu začíná konečně dařit. Vše jsme si ze začátku v Indii museli úplně sami prošlapat i když nám dobře pomáhal místní Czech Trade.

 Tyto naše zkušenosti chceme zprostředkovat dalším českým firmám. Proto jsme se rozhodli společně s AMSP ČR, kde jsem členem představenstva, budovat v Indii ve městě Bangalore inkubátor pro české firmy. Účelem je snížení nakladu našich firem při vstupu na tento velmi zajímavý trh a spojeni sil našich firem. Inkubátor byl otevřen před 2 roky. 

V posledních 2 letech jsme zorganizovali 2 mise českých podnikatelů do Bangalore a někteří účastnici našich misi v Indii s podnikáním opravdu začali. Inkubátor je v objektu honorárního konzula CR pro jižní Indii, sídlí zde kancelář Czech Trade a kancelářemi inkubátoru prošlo několik českých firem. Nejznámější z nich je Tatra a naše firma. Je to ideální místo pro začátky při dobývaní indického trhu. 

 Nicméně nestačí byt v těchto lokacích přítomen pouze obchodním zastoupením. Všem příchozím doporučujeme, aby své aktivity směrovali k založení silné a nejlépe výrobní nebo montážní pobočky v Indii. Výroba v Indii je podporovaná v rámci vládního programu Make in India. Dovozu je naopak bráněno vysokými cly. 

Proto jsme se rozhodli rozšířit náš inkubátor o další etapu, a to je společný halový objekt českých firem sloužící k výrobě, montážím, skladovaní. 

Tuto myšlenku chceme realizovat ve 2 fázích. První fáze je pronájem menšího objektu pro české firmy jako start v této aktivitě. Snažíme se shromáždit nabídky pomoci a podpory od české vlády stejně jako od místní vlády. 

Jedná se o podporu investičních aktivit českých firem v zahraničí v tomto případě v Indii. 

Od 1.1.2020 bude v industriální zóně u Bangalore k dispozici pronájem nového halového objektu, kde společně může působit několik českých firem a vzájemně si pomáhat, sdílet zkušenosti, pracovníky, technologie a také využívat společného vyššího vlivu na místním trhu. Výrobní závod naší firmy je vedle tohoto areálu. Kanceláře pro české firmy jsou k dispozici v inkubátoru v Bangalore, který je cca 35 minut jízdy autem od industriální zóny. 

 Máme za to, že je právě toto budoucnosti podpory našeho exportu. Naše firmy by měly expandovat se svými filiálkami po světě. Vyvážet naše know-how a nechat si za to platit. V ČR je další rozvoj výroby nemožný. Jsme na hranici kapacit našich cest, ochrany krajiny a není možné hledat další pracovní sily na našem pracovním trhu. Dovoz cizinců k práci to nevyřeší jenom nám zkomplikuje národní situaci v budoucnosti. 

Proto by se měly levné výroby stěhovat od nás jinam. Účast na cizích trzích v pozici výrobce a investor otevírá možnosti do vyšších obchodních a společenských pater v těchto zemích. 

Je to stejný systém, který rozvijí po celém světě již desítky let firmy ze všech vyspělých zemí. Nyní s tím musí jít ven české firmy. Měli bychom k nám domů vozit peníze, aniž bychom dále zatěžovali životni prostředí v naší zemi.

Bohatnout nyní musíme také v zahraničí a tady by v budoucnosti měla zůstávat jenom ta nejprestižnější výroba, výzkum a vývoj. 

 

Ing. Libor Musil, předseda představenstva LIKO-S a.s. a člen představenstva AMSP ČR, zodpovědný za projekt Czech Industrial Cluster Bangalore (CIC)