Projekty na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR spustilo nový nástroj ekonomické diplomacie na podporu českých firem v zahraničí

Projekty na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA)

V rámci projektů PROPEA poskytují akreditované expertní subjekty působící v zahraničí s podporou velvyslanectví služby ekonomické diplomacie českým firmám, které v příslušném teritoriu působí, nebo mají o vstup na cílový zahraniční trh zájem. Projekty PROPEA sledují posun od podpory jednorázových obchodních operací českých firem k posilování jejich trvalé přítomnosti v zahraničí, která s sebou nese i vyšší přidanou hodnotu pro vnější ekonomické vztahy ČR.

Cílem programu PROPEA je:

- podpořit české firmy, jejichž aktivity v zahraničí se neomezují pouze na export, ale mají spíše investiční charakter;

- snížit českým firmám rizika, spojená se vstupem na náročné zahraniční trhy;

- posílit kapacity ČR pro podporu trvalejší přítomnosti českých firem na zahraničních trzích.

V rámci aktuální výzvy lze předkládat návrhy projektů prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Dillí v termínu do 8. 11. 2019.

 

Návrh v podobě vyplněného formuláře v českém jazyce (zašleme na vyžádání) musí obsahovat:

- časový harmonogram
- konkrétně popsané potřebné nástroje
- jasně definované cíle
- očekávané výstupy
-předpokládaný rozpočet projektu

Součástí je i sazebník služeb poskytovaných realizátorem, který je potřeba vyplnit jak v místní měně, tak v Kč. Pro úspěch ve výběrovém řízení je důležité připojit i reference potenciálního realizátora v oblasti poskytování obdobných individuálních služeb firmám.

 

Upozorňujeme na nutnost potenciálního realizátora projektu PROPEA mít právní subjektivitu dle indické legislativy.

 

Návrh se podává v listinné podobě na adresu velvyslanectví a současně naskenovaný v elektronické podobě na email:

commerce_delhi@mzv.cz

milan_tous@mzv.cz 

Projekty schválené na základě této výzvy pro rok 2020 budou realizátoři ve spolupráci se zastupitelskými úřady realizovat v období od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2020. Maximální možná finanční podpora projektů v působnosti jednoho zastupitelského úřadu je v jednom kalendářním roce 500 000 Kč.

Neváhejte se na nás v případě dotazů obrátit.