Czech Industrial Cluster na semináři Jak na export sklářského průmyslu

V pátek dne 1.2.2019 se na Ministerstvu průmyslu a obchodu uskutečnil seminář pro exportéry ze sklářského průmyslu pod názvem Jak na export sklářského průmyslu se zaměřením na export do Velké Británie, Itálie a Indie.

Semináře se zúčastnilo přes 60 firem z tohoto odvětví se zájmem o export do těchto destinací.

Tuto příležitost jsme si nemohli nechat ujít a na program prezentace agentury CzechTrade a její zahraniční kanceláře v Bangalore vedenou jejím ředitelem Ing. Ivanem Kameníkem, jsme zařadili představení projektu Czech Industrial Clusteru.

Ohlas na projekt byl na semináři pozitivní a budeme se těšit na zájemce z řad sklářů.